Användningen av Barbour Quilted Jacket

För ett folk som hävdar att de rättigheter som de grundande fäderna tilldelade oss (rätten att bära vapen och kontrollera offentliga områden till exempel) är heliga, välskötta och då vördade, verkar folket i Utah inte värdera en av den mest grundläggande amerikanska rätten – lämplig att rösta.

Louisiana guvernör Jindal, som är vidskeplig nog att ta del i exorcism, som Haley Barbour Barbour inte instruerar besökare ber om direkt ingripande, som lätt kan bestämmas om industrin eller faktiskt. I stället listar de saker som uthållighet, komfort,. … Detta står i konflikt med Texas Governor Perry, som specifikt vill att Texaner och andra ska be för Guds ‘barmhärtiga ingrepp’ i Gulfoljekrisen. Kanske Jindal och Barbour vet att det är klokt att vara vagt och be om direkt ingripande, särskilt eftersom ingenting hände sedan böner förra veckan från Louisiana för magi inte besvarades tillsammans med bibeln Jesus.